Interpretation Request

  • Bensenville School District 2 Board of Education meetings are conducted in English. However, simultaneous interpretation of any meeting's proceedings is available upon request. An interpreter will also translate for you if you choose to address the Board during public comments. To request interpretation for a BSD2 Board of Education meeting, please complete the form below 72 hours prior to the start of the meeting for which you will need this service.

    ESPAÑOL: Las reuniones del Consejo de Educación del Distrito Escolar 2 se llevan a cabo en Inglés. Sin embargo, podemos ofrecer la traducción simultánea de cualquiera de los procedimientos llevados a cabo en la reunión, previa solicitud. También podemos ofrecer los servicios de un intérprete para usted decide participar en la sección de Participación Pública frente al Consejo. Para solicitar los servicios de traduccion o interpretacion para las reuniones del Consejo de Educación del BSD2, por favor llene este formato 72 horas antes del inicio de la reunión, para la cual usted necesita este servicio.

    POLSKI: Posiedzenia Rady Oświaty Okręgu Szkolnego 2 Bensenville prowadzone są w języku angielskim. Na życzenie możliwe jest jednak tłumaczenie symultaniczne przebiegu każdego posiedzenia. Tłumacz ustny przetłumaczy również dla Ciebie, jeśli zdecydujesz się zwracać do Zarządu podczas komentarzy publicznych. Aby poprosić o tłumaczenie ustne na spotkanie Rady Edukacji BSD2, prosimy o wypełnienie poniższego formularza na 72 godziny przed rozpoczęciem spotkania, na którym będziesz potrzebować tej usługi.