Safe2Help Illinois (en polski)

 • Safe2Help Illinois logoSafe2Help Illinois to zasób dostępny dla rodzin, uczniów i społeczności z obszaru BSD2, który pomaga zapewnić każdemu uczniowi, rodzicowi, nauczycielowi i członkowi społeczności w Illinois bezpieczny i poufny sposób zgłaszania wszelkich wątpliwości dotyczących ich bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych. Koncentruje się na wczesnej interwencji i zapobieganiu poprzez podnoszenie świadomości i edukację.

  Celem Safe2Help Illinois jest zachęcenie uczniów, aby „szukali pomocy, zanim wyrządzą krzywdę”.

  Wszystkie otrzymane raporty i informacje zostaną udokumentowane i przekazane odpowiedniej szkole, funkcjonariuszom organów ścigania, personelowi ratownictwa medycznego i/lub stanowym agencjom pomocy społecznej. Informacje zgłoszone do Safe2Help Illinois są poufne i będą przekazywane wyłącznie w sposób bezpieczny.

  Jak mogę dokonać zgłoszenia do Safe2Help Illinois?
  Zgłoszenia do Safe2Help można dokonywać na różne sposoby, w tym:

  Za pośrednictwem aplikacji Safe 2 Help Illinois:

  Aby dowiedzieć się więcej o Safe2Help Illinois, odwiedź ich stronę internetową pod adresem: https://www.safe2helpil.com/

  Jeśli masz dalsze pytania, skontaktuj się z Dustinem Bermanem, zastępcą kuratora ds. usług dla studentów, pod numerem 630-766-5940 wew. 1110, lub: dberman@bsd2.org